Curriculum Vitae

line Arnaud Booij - Fiscaal Advocaat line

Arnaud Booij ( mr.dr. J.A.Booij, 1963) is fiscaal advocaat en partner bij Booij Bikkers advocaten. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Baker & McKenzie in Amsterdam, alwaar hij 12 jaar heeft gewerkt in de internationale advies- en transactiepraktijk.

Vanaf 2000 is hij naast zijn werk als fiscaal advocaat tevens werkzaam bij de Universiteit Leiden. Hij heeft daar diverse fiscale vakken gedoceerd (internationaal belastingrecht, formeel belastingrecht, vennootschapsbelasting, mootcourt). Thans is hij nog steeds parttime verbonden met de Universiteit en geeft hij nog steeds het vak mootcourt (oefenrechtbank), Fiscaal Bestuursrecht en begeleidt hij scripties.

In 2003 is Arnaud gepromoveerd op het onderwerp aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden. In de periode 2000-2005 heeft hij zijn wetenschappelijke werk gecombineerd met een eigen (proces)praktijk.  In 2002 en 2004 heeft hij als visiting professor het vak European Taxation gedoceerd aan de University of Florida, in Gainesville.

Vanaf 2005-2012 is Arnaud werkzaam geweest als partner/fiscaal advocaat bij Höcker advocaten in Amsterdam. Hij was in die tijd “delegate” voor het internationale advocatennetwerk Interlex. In die periode is hij aangesteld aan rechter-plaatsvervanger bij de belastingkamer van de rechtbank in Den Haag en heeft hij zijn opleiding als mediator (NMI) voltooid. In 2011 heeft hij de Post Academische Opleiding Fiscale Advocatuur opgezet aan de Universiteit Leiden.

Van 2012 tot juni 2016 was hij achtereenvolgens partner bij Spigt Litigators en partner bij De Bont Advocaten te Amsterdam.

Sinds 1 juli 2016 is hij werkzaam bij Booij Bikkers advocaten te Haarlem.