Publicaties

line Recente fiscale publicaties line

Column: Een aanvaring met de fiscus, Tijdschrift Hét Ondernemersbelang, editie 4-2017, blz. 31.

Artikel: Afkalving rechtsbescherming bij informatie-uitwisseling aan het buitenland?, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO), afl. 152, augustus 2017, blz. 131 – 135.

Artikel: Mandatory Disclosure: wat kunnen we daarvan verwachten?, Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 5, augustus 2017, blz. 2-8.

Artikel: Privacy en moeilijk controleerbare belastingwetten, Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 3, mei 2017, blz. 2-3.

Artikel: De rulingpraktijk: effecten uitwisseling van rulings, Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 3, mei 2017, blz. 13-19.

Interview:

Afschaffing van de inkeerregeling vraagt om nieuw beleid, interview Belasting Magazine, nr. 2, maart 2017, blz. 12-15.

Interview: Fiscale professional aangepakt met maatregelen tegen belastingontduiking, interview Taxlive, 2 februari 2017.

Artikel: Aanpak van belastingontduiking, het eerste commentaar, Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB) nr. 1, februari 2017, blz. 24-32.

Interview: Integriteitsrisico’s managen bij trustkantoren; wat gaat er mis en hoe kan het beter?, interview Juridisch PAO Leiden (Universiteit Leiden), januari 2017.

Wij verwijzen u ook naar onze website: www.booijbikkers.nl.