Mediation

Mediation is een alternatieve wijze van geschiloplossing, dat ook wel bekend staat als "begeleid onderhandelen". Bij mediation gaat het er om dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat daarna partijen op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Indien partijen bereid zijn goed naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaars belangen, kan vaak een duurzame oplossing voor de gerezen problemen worden gevonden. Arnaud Booij is Mfn Registermediator, ADR Full Certified Mediator en is ook IMI registered mediator en heeft al vele jaren ervaring in het begeleiden van zakelijke en fiscale mediations. In 2013 is mede van zijn hand verschenen het boek "Mediation in Belastingzaken" (SDU). Bestuurslid van VFM en ZAM.

Zakelijke mediations

Arnaud Booij begeleidt als mediator of als partijbegeleider zakelijke mediations. Dit zijn mediations over zakelijke geschillen, zoals aandeelhoudersgeschillen, geschillen over samenwerking(verbanden), geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders, en contractuele geschillen. Voorbeelden van dergelijke zakelijke mediations zijn: een geschil tussen een curator en een bestuurder betreffende mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid een geschil tussen aandeelhouders/partners van een architectenbureau; een geschil tussen partners van een advocatenkantoor een geschil tussen een accountant en een client betreffende de dienstverlening

Fiscale mediations

Arnaud Booij begeleidt als mediator of als partijbegeleider ook fiscale mediations. Dit betreft geschillen tussen een belastingplichtige en de belastingdienst. De zaken worden vaak verwezen door de rechtbank, maar partijen kunnen ook los daarvan direct een mediator inschakelen. In veel gevallen gaat het om zaken die complex zijn, om meerdere jaren gaan, meerdere groepsvennootschappen bevatten, meerdere heffingen bevatten. Vaak gaat het niet alleen om de fiscaliteit, maar spelen er ook andere zaken een rol, zoals de opstelling van de belastingdienst (of van de belastingplichtige) en persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen. De verwachting bestaat dat in de komende jaren ook steeds meer aandacht zal worden besteed aan mediation in internationale fiscale geschillen. Arnaud is lid van het bestuur van de Vereniging voor Fiscale Mediation.

Publicaties over mediation

  • Mediation in Belastingzaken, SDU, Den Haag 2013, ISBN 9789012391832
  • Mediation in fiscalibus, de schroom overwonnen?, Mr. L.J.A. Pieterse, Weekblad voor Fiscaal Recht 2013/1234: verslag van seminar Vereniging voor Fiscale Mediation met verslag van het debat dat door Arnaud Booij is geleid.  
  • Fiscale Mediator, Financieele Dagblad, rubriek Brieven, 9 februari 2012, tezamen met Jurgen Kuiper geschreven. 
  • Verslag seminar ‘De actieve rechter als conflictoplosser?, mr.dr. J.A. Booij en Y. Schuerman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2011/3, mei 2011, blz. 9-13. 
  • Enquête de actieve rechter/fiscale mediation, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2011/3, mei 2011, blz. 14-15. 
  • Mediation Minded?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr. 1, februari 2011, blz. 3-10.